Välkommen

Kosmosgården är en kursgård som ligger i en vacker, naturskön miljö på Billingen mitt i Västergötland, inte långt ifrån Varnhem. Varnhem med sin klosterkyrka är en historisk bygd med anor som sträcker sig tillbaka till 1000-talet.

Kosmosgården var ursprungligen en ladugård som successivt har byggts ut och rustats upp till en kursgård. Här inryms 17 sängplatser fördelade på 5 dubbelrum och 7 enkelrum. I huset finns också ett enklare kök samt ett stort allrum. Intill huvudbyggnaden finns ett nybyggt modernt hygienhus med toaletter, duschar och tvättmaskin. Till gården hör ett stort område med härlig gräsmatta, träd och buskage.

Kosmosgården ägs av Kosmos kollektiv ekonomisk förening vars huvudsakliga uppgift är att förvalta fastigheten. Denna förening består i sin tur av ett antal andelsägare, bl.a. Stiftelsen Kosmos Varnhem och Stiftelsen Martinus Center Varnhem. Det är tack vare ideellt arbete utfört av båda dessa stiftelser och enskilda andelsägare som kursgården har hållits i skick.

Enligt föreningens stadgar ska Kosmosgården i första hand användas till kursverksamhet som syftar till att sprida kännedom om den världsbild som presenteras av den danske författaren Martinus. De senaste åren har det genomförts av Stiftelsen Martinus Center Varnhem som arrangerat sommarkurser. Kursgården kan även användas för närliggande ändamål som kurser i andlig eller personlig utveckling, rättvis ekonomi, ekologi och miljö.

Om du är intresserad av att hyra Kosmosgården för kursverksamhet inom Martinus världsbild eller inom närliggande områden, kontakta Ulf Sandström för mer information (se Bokning).

Det är också möjligt att hyra gården för privat bruk. Priset motsvarar vad det kostar att bo på vandrarhem. För mer information om att hyra kursgården, kontakta Ulf Sandström

I den världsbild som Martinus har presenterat, förenas logik och kärlek till en harmonisk enhet. Alla väsen är enligt samma synsätt i grunden eviga och därför har vi alla samma rätt till liv. Det är naturligt för dem som har studerat den andliga vetenskapen att försöka visa största möjliga hänsyn mot andra varelser och den vegetariska livsstilen blir därför självklar. Vi vill därför inte att köket ska användas för att tillaga kött eller fisk. Dessutom vill vi inte att kursgården används för tillställningar där det konsumeras stora mängder alkohol. På grund av den stora brandfara som finns i detta gamla trähus får man inte använda levande ljus i huset. Rökning får endast ske utomhus.

Vi önskar er varmt välkomna och hoppas att ni får möjlighet att njuta av den speciella atmosfär som många förknippar med Kosmosgården.