Bokning

För anmälan till kurser - se under Kalendarium

Bokning
För bokning av Kosmosgården, ring Ulf Sandström på telefonnummer 073-642 22 12 eller mejla ulf.sandstroem@gmail.com. Ulf ger dig också information om hur du hittar dit och var du kan hämta nyckeln till gården. Om det är fler som har bokat kursgården vid samma tidpunkt gäller enligt föreningens stadgar följande prioritering:

  1. Kursverksamhet i Martinus kosmologi
  2. Kursverksamhet inom närliggande områden
  3. Boende för privat bruk.

För att värna om både Kosmosgårdens fysiska byggnad och även den anda som råder där, förbehåller sig styrelsen i Kosmos kollektiv rätten att säga nej till användning av kursgården som inte anses gå i linje med de tankar som presenterades på startsidan. Exempelvis hör tillställningar med större mängder alkohol samt tillagning av kött eller fisk inte hemma på kursgården

Priser
Kostnaderna för boende är 200 kr för ett dygn per person. Barn under 7 år bor gratis och barn och ungdomar från 7 till 17 år betalar halva priset. Som andelsägare är man givetvis välkommen att bjuda in icke-medlemmar (som till exempel är fallet vid kursverksamhet) som också betalar ovanstående pris.

Som andelsägare ges en viss rabatt, som bestäms vid föreningens årsstämma..

Under april och oktober tillkommer en kostnad på 50 kr per person (halva kostnaden för barn) för uppvärmning av huset och vatten. Under november till mars är Kosmosgården stängd.

Betalning
Inbetalning sker via postgirokonto 67 95 89-2. Ange datum, antal övernattningar samt vem det är som betalar in.

Städning
Städning sköts av hyresgästen/hyresgästerna. Innan man lämnar gården ska således alla utrymmen, såväl sovrum som gemensamma rum, lämnas rent och fräscht till nästa hyresgäst. Vi försöker också att ha nyklippta gräsmattor inför nybesök. Om en hyresgäst inte städar efter sig måste vi debitera gästen med de faktiska kostnaderna för städningen.