Historik

historikFörgrundsgestalten för Kosmosgården har fram till sin död varit Sigbritt Therner (1915-2009). Det är i stor utsträckning tack vare henne som Kosmosgården finns till och har bevarats. Sommaren 1952 inleddes en första säsong på Kosmos Feriehem i Varnhem. Till sin hjälp hade Sigbritt fått några goda medarbetare som stod vid hennes sida i många år. Så småningom övergick huvudbyggnaden till en ekonomisk förening. I denna förening kan olika personer och grupper ha andelar och Sigbritt fortsatte sitt arbete inom föreningens ramar. Under alla år har Sigbritt haft ett väl fungerande nätverk av kontakter och samarbete med Martinusintresserade. Det har funnits många Martinusintresserade boende i trakten, som på många olika sätt har stött Kosmosgården. Bland grupperna kan nämnas Kosmologigruppen i Skaraborgs län, Wäxthuset Kosmos, Stiftelsen Kosmos Varnhem, Stiftelsen Ny Kultur och på senare år Stiftelsen Martinus Center Varnhem. Gruppen fritidsboende består av några barnfamiljer, som i sin livssyn står nära Martinus tankar, här kan nämnas människor med anknytning till antroposofi, miljöengagemang och räntefri ekonomi.

Med Sigbritt som sammanhållande länk har frivilliga arbetat med att förbättra Kosmosgårdens byggnader och detta har skett successivt under flera decennier. Frivilliga har varit både Kosmosvänner och fritidsboende inom den ekonomiska föreningen. Under 1990-talet arbetade Martinusintresserade med att bygga det nya hygienhuset. Hela Kosmosgården förbättrades invändigt med målning och tapetsering, nya golv och nya textilier. Därefter har Bertil Olsson som är mycket hantverkskunnig ägnat flera veckor både höst och vår till underhålls- och förbättringsarbete. Hans tålmodiga arbete under många år har resulterat i att Kosmosgården idag är i ett förhållandevis mycket gott skick.

1990-talet var en aktiv period med många veckoslutskurser och sommarkurser. Därefter minskade omfattningen av kurser, men har börjat öka igen de senaste åren. Vid de kurser som anordnats har många trogna deltagare återkommit.