Kalendarium

Kurser på Kosmosgården

Kommande | Genomförda evenemang: 2020 2019 2018 2017 2016 2015
 • fre
  08
  maj
  2020
  sön
  10
  maj
  2020

  En andlig åskådning för individualismens tidsålder

  Mänsklighetens utveckling går i långa cykliska perioder drivna av andliga världsimpulser. Genom kulturella perioder som följer på varandra blir vår verklighetsuppfattning stegvis alltmer i kontakt med livet. De olika perioderna har var sina andliga grundvalar som påverkar hur vi tänker, hur vi ser på sanning och moral och hur vi bygger våra samhällen.

  I varje kulturepok är synen på vad livet är – och därmed vad det gudomliga är – centralt. Gudsbegreppet är ett koncentrat av den världskänsla som genomsyrar kulturen. När en gammal epok förlorat sin inspirationskraft överges den av människorna och de börjar söka andlig näring från nya källor.

  Det är i en sådan övergångsperiod vi befinner oss just nu. Den kristna världsbild som bygger på det gamla och det nya testamentet håller på att förlora sitt grepp och en ny form av kristendom är i sin linda. Denna nya världsåskådning är trots att den är en fortsättning på de gamla andliga impulserna en total omvändning av många centrala synsätt; övergången från en transcendental till en immanent gudsbild är den viktigaste delen i detta.

  Det vi lämnar är en auktoritär och hierarkisk världsordning där en enda sanning, moral och estetik står i fokus. Ett samhälle där makt, position, etnicitet och kön avgör vad som är relevant och bör ha tolkningsföreträde. I den nya kulturen som vi ännu bara anar, kommer alla kreativa impulser från individens inre. Det som skall bygga framtidens värld är inte någon kraft från ovan, det är varje människas inneboende gudagnista.

  Hur kommer denna övergång, denna upp-och-nedvändning av livet, att gå till? Kan inte alla människors totala frihet leda till kaos? Vad finns det att känna sig trygg med när ingen längre talar om för oss hur vi skall tänka och handla? Här finns det mycket att diskutera och reflektera över. Vi hoppas kunna göra detta under denna kurs i gudsbegreppets förvandlingar.

  Kursarrangörer: Max Käck, Harald Berglund, Micael Söderberg.

  Läs mer och anmäl dig på Martinus Center Varnhem

 • sön
  28
  jun
  2020
  lör
  04
  jul
  2020

  Tredje testamentet en kunskap att leva efter

  Nyligen har några av världens mest inbitna ateister medgett att det inte är så lyckat att religionens världsbild ersätts med den ateistiska. Det finns då inte längre någon motiverande grund för en högre moral, och det kan leda till ohyggliga konsekvenser. Något vi redan sett exempel på, bl.a. med 1900-talets två stora världskrig. Då människorna börjat inse detta, men inte längre kan tro på de gamla religionerna, har de börjat söka efter nya svar på de stora livsfrågorna. Martinus menade att hans livsverk är ett nytt svar på dessa frågor, något som kan återskapa förtroendet för de humana religionernas kärnbudskap, och alltså bli ett nytt fundament för en högre mänsklig moral. En kunskap, som ska befordra både permanent livslycka och världsfred.

  Under denna kursvecka kommer vi att belysa områden där vi själva har stora möjligheter att omsätta den teoretiska kunskapen till praktiskt handlande.
  Vi tittar närmare på hur vi kan börja leva utifrån denna nya kunskap, och därigenom finna livsglädje och delaktighet i skapandet av framtidens fullkomliga världsrike, redan nu!

  Kursarrangörer och föredragshållare: Ingemar Fridell, Daniel Lundberg, Anne Pullar, Sören Jensen, Susanne Berglund och Harald Berglund.

  Läs mer och anmäl dig på Martinus Center Varnhem.

 • sön
  05
  jul
  2020
  lör
  11
  jul
  2020

  Självkännedom—att arbeta med sig själv

  Martinus visar oss hur allt som händer oss hänger ihop och är ett resultat av vår egen utveckling och av våra fullkomligare och mindre fullkomliga sidor. Ju mer vi förstår av de andliga lagarna kan behovet att på djupet förstå oss själva växa sig starkare. Hur kan vi förstå och tillämpa de andliga lagarna som Martinus beskriver i vår egen personliga utveckling? Hur kan vi lära känna dessa levande principer genom hur vårt eget personliga liv gestaltar sig? Om vi inte först möter livet, såsom det visar sig för oss, kan vi inte riktigt ta oss an oss själva. Samtidigt, om vi börjar med oss själva genom att rikta blicken inåt för att försöka se vad som verkligen finns där, kan vi börja möta livet och vårt öde på ett mer fruktbart sätt. När den inre verkligheten blir mer levande, får också den yttre verkligheten en ny mening och vi kan börja se hur den utgör en levande personlig korrespondens som hjälper oss att växa som människor.

  Kursarrangörer och föredragshållare: Agneta Orlå, Eva Gusmark, Karin Schmidt och Ulf Sandström.

  Läs mer och anmäl dig på Martinus Center Varnhem.

 • sön
  12
  jul
  2020
  lör
  18
  jul
  2020

  Guds plan med evolutionen

  Martinus presenterar oss i sitt verk för en andlig evolutionslära, där våra religiösa traditioner i symbolisk form går väl ihop med vetenskapliga rön och hävdar att Gud har en plan med den utveckling vi bevittnar. Under denna vecka bjuder vi in dig till en skandinavisk vecka, där vi blandar danska och svenska föredragshållare och samtalar om detta att Gud inför våra ögon, skapar människan till sin avbild. Vi diskuterar Martinus syn på begreppet ”domedag”, som i det tjugonde och tjugoförsta århundradet rasar i form av världskrig, vi talar om maktens desinformations och propagandakrig, konspirationsteorier, finanskrig – och där allt detta skapar: en ny människa, ”en ny jord” och kärlekens seger över hatets ideologi. Välkommen till en inspirerande vecka som vänder upp och ner på dina invanda föreställningar.

  Kursarrangörer och föredragshållare: Claus Möller, Sören Jensen, Kaare Beck, Jan Schultz och Toni Bjerremose.

  Läs mer och anmäl dig på Martinus Center Varnhem.