Kalendarium

2015

Kommande | Genomförda evenemang: 2020 2019 2018 2017 2016 2015
 • lör
  27
  jun
  2015

  50-årsjubileum lördagen den 27 juni i Kosmosgården

  I år är det 50 år sedan Martinus flagga för första gången hissades utanför Danmark, på dåvarande Kosmos feriehem. Det innebar samtidigt att Martinus invigde det andra centret i världen och det första utanför Danmark. Detta vill vi fira tillsammans med återblickar på Kosmosgårdens historia, god mat och trevlig samvaro. Alla är välkomna, antingen över dagen eller genom att inleda sin kursvecka med en extra dag. Hållpunkterna för dagen ser ut som följer:

  13.00 Välkomsttal och hissande av flaggan

  13.30 Överblick över Kosmosgårdens historia

  14.30 Fika med te, frukt och kakor

  15.00 Martinus frågestund i Varnhem, 1965

  16.00 Musikalisk underhållning

  17.00 Buffé och samvaro

  Under dagen kommer ett bildspel att visas från Martinusverksamheterna i Varnhem. Det kommer också att finnas en minnesbok, där besökarna själva kan dela med sig av sina egna minnen och erfarenheter från kurser och verksamheter i Varnhem. Ingen föranmälan behövs, men om du vill övernatta eller har frågor, vänd dig till Helen von Sydow: helen@martinuscentervarnhem.se eller telefon 0736-170722.

  Varmt välkomna!

 • sön
  28
  jun
  2015
  lör
  04
  jul
  2015

  Att förstå sig själv och andra

  Vi lever i förändringens tid där olika uppfattningar om livet och tillvaron ställs mot varandra. Ofta förutsätter vi att andra vi möter har samma förståelse, värderingar och ståndpunkter som vi själva. Men, förklarar Martinus, vi står alla på olika mentala utvecklingssteg. Vi kan inte förstå varandra utan att förstå oss själva i denna utveckling och hur vi har blivit de vi är. Det finns många aspekter och variationer av vår utvecklingsväg. Den tilltagande balansen mellan den så kallade maskulina och feminina polen i vårt psyke tar sig olika uttryck hos kvinnor och män och även inom dessa grupper. Martinus beskriver också hur vi på vår väg mot inre balans i perioder är mer eller mindre ledda av vår känsla respektive av vår intelligens, vilket också skapar skillnader i hur vi förstår och uppfattar världen. Genom att få mer kunskap om koloriten i vår utveckling ökar vår tolerans mot oliktänkande och vi kan möta våra medmänniskor med större medkänsla och empati.

  Kursarrangörer: Harald Berglund, Jonathan Krite, Claus Möller, Ulf Sandström, Micael Söderberg och Helen von Sydow

  Du kan läsa mer och anmäla dig på martinuscentervarnhem.se

 • sön
  05
  jul
  2015
  lör
  11
  jul
  2015

  En ny syn på livet – och ett nytt sätt att leva

  Ett studium av Martinus verk Tredje testamentet ger oss en mängd nya insikter om livet. Vi får kunskap om sidor av tillvaron som för de flesta av oss varit okända. Vi får ny kunskap om själva livet, och om det vi kallar döden, och livet därefter. Vi lär oss om reinkarnation och ödesskapelse, om makrokosmos och om mikrokosmos. Vi får se hur medvetandet skapas genom utvecklingen genom sex olika tillvaroplan. Det sexuella mysteriet avslöjas och får sin lösning, och själva gudomen och kommunikationen med Gud genom bönen får sin vetenskapliga förklaring.

  Med hjälp av Martinus kosmiska analyser kan vi så småningom tillägna oss ett helt nytt sätt att leva. Om vi tar allt det som vi lär på fullaste allvar, och medvetet arbetar på att göra dessa tankar till en del av vårt dagliga liv, så kommer vi också att förändras. Vi kommer att kunna frigöra oss från invanda handlingsmönster och vanetänkande, och möta livet och vår nästa med tolerans, förståelse och förlåtelse.

  Kursarrangörer: Harald Berglund, Susanne Berglund, Lars Palerius, Pernilla
  Rosell, Ulf Sandström och  Helen von Sydow

  Du kan läsa mer och anmäla dig på martinuscentervarnhem.se

 • sön
  12
  jul
  2015
  lör
  18
  jul
  2015

  Grundkurs i Vedic Art

  Välkommen till en kurs i Vedic Art, 12-18 juli 2015, förlagd på Kosmosgården i vackra Västergötland.

  Vedic Art som måleri är ett tyst språk som samtidigt utgör en vandring inåt. Det bygger på 17 principer som leder dig in till din inre natur där du skapar och uttrycker dig samtidigt som du övar.

  Måleriet går bortom språket och intellektet och är ett oändlighetens uttryck.

  Under kursen varvas målning med stilla filosofiska stunder där du steg för steg får en genomgång av de principer som ligger till grund för Vedic Art. Målningen utgör en egen resa, som kan ske under tystnad och kontemplation. Det ges också utrymma för att dela med sig av sina upplevelser av målningen, om man vill.

  Jag har själv målat sedan 2011 då jag upptäckte Vedic Art på Öland där jag även har gått målarkurser och lärarkursen. Där blev det tydligt för mig att alla kan måla. Och att målningen också utgör ett sant demokratiskt uttryck.

  Kursen kostar 2 700 kronor för boende i enkelrum och 2 500 kronor i dubbelrum. Alla måltider ingår i kursavgiften och kommer att vara vegetariska, veganska eller annan vegetarisk anpassning efter eventuella allergier. Allt målarmatrial måsta man ta med sig. Ett mindre sortiment av matrial kommer att kunna köpas på plats.

  Ankomst sker under söndagen den 12/7. Klockan 17:00 serveras soppa och bröd och följs av en presentation av Vedic Art och oss själva. Kursen avslutas lördag 18/7 efter frukost.

  Under en av kvällarna kommer Claus Möller att erbjuda en föreläsning om grunderna i Tredje Testamentet.

  Övriga kvällar kan man göra utflykter till vackra platser i närheten av
  Kosmosgården. Man kan också måla så mycket man önskar dygnet runt.

  Välkommen med er anmälan till Warja Ensjö på mail warja.ensjo@live.se eller telefon 0730-55 48 94 senast den 1 juni 2015.

  Vedic Art

 • sön
  19
  jul
  2015
  lör
  25
  jul
  2015

  Att informera om Tredje Testamentet

  19 – 25 juli arrangerar Stiftelsen Tredje Testamentet
  en veckokurs på Kosmosgården i Varnhem

  Veckans kurs vänder sig till dig som vill delta i informationsarbetet kring Martinus verk Tredje Testamentet. Vi kommer under kursveckan att gå igenom informationsmaterial i form av broschyrer, kataloger, mindre pamfletter och hemsidor, och diskutera skillnaden mellan undervisning och information. Under veckan ges tillfälle för kursdeltagare att öva och göra en egen informativ presentation av Martinus verk.

  Kursarrangörer:  Claus Möller, Rolf Elving och vänner.

  Praktisk Information
  All mat ingår i priset och är vegetarisk/vegansk.

  Kursavgifter, för boende i
  Enkelrum i Kosmosgården 3300 kr
  Dubbelrum i Kosmosgården 2800 kr
  Camping 1900 kr
  Eget boende 1700 kr

  Samtliga priser gäller per person. Sängkläder och handduk tar du med dig själv. Inga ytterligare kostnader tillkommer, all mat (frukost, lunch, middag, kvällsfika) är inkluderad. Om du kommer med tåg eller buss till Skövde kan vi ordna hämtning med bil, för detta tar vi 60 kr.

  Anmälan till Claus Möller på claus_miller@hotmail.com och på telefon 0701-710049

 • fre
  21
  aug
  2015
  sön
  23
  aug
  2015

  Visioner om ett nytt ekonomiskt system på en objektiv rättsgrund

  Framtidens ekonomi
  Välkomna till en kurs i framtidens ekonomi. Sett över en längre tidshorisont
  har samhället blivit allt mer humant och rättvist. Det är dock en lång bit
  kvar till ett samhälle där lika villkor gäller för alla och där allas inneboende
  värde som människor tas tillvara. Våra livsvillkor i dag är i stor
  utsträckning av ekonomisk art. Pengar har blivit livets alfa och omega. Hur
  är dessa pengar fördelade och vilka konsekvenser får denna fördelning för
  gemene man? Å ena sidan finns det oerhört rika människor, och å andra
  sidan bottenlöst fattiga människor som lever i träldom. De rika lever på de
  fattigas arbete, och jordens resurser töms och förstöringen av miljön tilltar.

  Denna kurs tar sikte på hur vi kan omvandla dagens ekonomiska system
  till en human och rättvis ekonomi som garanterar allas lika rättigheter och
  lika ekonomiska förutsättningar. Dagens situation bygger på en ekonomi
  som saknar en fast värdebas. De beslut som idag fattas i den ekonomiska
  politiken är därför godtyckliga och leder till att vissa människor kan leva
  högt på andras arbete. I dag saknas dessutom en objektiv grund på det
  rättsliga området, vilket får till följd att de mänskliga rättigheterna mer är
  vackra ord än verklighet. Fortfarande utnyttjas människor ekonomiskt och
  socialt för att ett fåtal människor ska kunna leva i överflöd.

  Denna kurs introducerar tidfaktorekonomi och en objektiv rättsgrund som
  innehåller alla centrala delar som behövs för att ett framtida, humant
  samhälle ska vara verkligt hållbart. Ett hållbart ekonomiskt system kan inte
  bara bli att reformera det nuvarande systemet, utan kräver ett helt nytt
  system som har andra utgångspunkter än det nuvarande – skapandet av ett
  permalogiskt samhälle.

  Läs mer: Ekonomikurs

  Om kursen
  Kursen riktar sig till alla som är intresserade av ekonomi eller
  samhällsfrågor och som vill orientera sig i hur ett rättvist och rättssäkert
  ekonomiskt system skulle kunna fungera och hur det kombinerat med ett
  nytt rättstänkande skulle kunna införas i dagens samhälle. I kursen
  presenteras grunddragen i det nuvarande ekonomiska systemet med dess
  brister och konsekvenser. Utifrån detta introduceras steg för steg en ny
  ekonomisk modell och rättsgrund, som vi också samtalar kring
  gemensamt. Kursen kommer att bestå av föredragningar, samtal och
  gruppdiskussioner.

  Kursledare är Johan Hultman och Ulf Sandström

  Kursavgifter
  Boende i enkelrum 1 050 kr och dubbelrum 950 kr per person. Camping
  800 kr, eget boende 750 kr.

  Mer information
  Kontakta Ulf via mejl ulf.sandstroem@gmail.com eller på telefon 073-642
  22 12.

  Anmälan
  Anmälan sker till Ulf Sandström via telefon eller e-post. Mer information
  om kursens upplägg, lästips, betalning och praktiska frågor ges vid
  anmälan.

 • fre
  06
  nov
  2015
  sön
  08
  nov
  2015

  Idéseminarium om tidfaktorekonomi

  Inbjudan till en helg på Kosmosgården

  Vill du vara med och bygga upp aktiviteter kring tidfaktorekonomi och vara med om att bidra till att sprida information om den?

  Helgen den 6 - 8 november träffas vi för att dryfta idéer och möjligheter för att sprida kännedomen om tidfaktorekonomin.

  För dig som ännu inte känner till tidfaktoreknomin kommer det att finnas flera möjligheter i framtiden att ta del av dessa idéer. Om du varit på ett föredrag eller läst boken Deus ex machina och känner att du vill vara en del av spridandet av dessa idéer är detta det rätta tillfället. Under den senaste kursen som hölls i augusti blev det tydligt med behovet att samla alla krafter kring tidfaktorekonomni och hur man kan sprida dessa idéer.

  Program
  På fredagen 18:00 serveras en soppa och därefter umgås vi och lär känna varandra.

  På lördagen börjar själva idéseminariet där vi samtalar kring hur vi kan skapa olika aktiviteter för att sprida kännedomen om tidfaktorekonomin. Det handlar om att skapa hemsidor, facebooksidor, läsa korrektur på texter, skriva insändare och allt som kan på ett positivt sätt kan öka kännedomen.

  Under söndag förmiddag sammanfattar vi vad vi kommit fram till och konkretiserar vem som gör vad. Söndagen slutar med en lunch 12:00. Därefter är det städning av egna rum och hemresa.

  Du betalar bara självkostnadspris för deltagande, se nedan.

  Tid: 6-8 november med start kl 18:00 på fredag och slut cirka 13:00 på söndag.

  Plats: Kosmosgården, Varnhem.

  Kostnad: Du betalar bara självkostnadspris för deltagande, vilket innebär att du betalar 300 kronor för boendet (två nätter) och ungefär 250 kronor för maten. (Den faktiska matkostnaden kommer att delas lika på alla närvarande deltagare). Vi blir serverade två frukostar, två luncher, två middagar och fika på dagarna. Vår ovärderliga Inger lagar maten. Vi andra hjälps åt med disken.

  Resa: Det kommer finnas möjlighet till samåkning åtminstone om du kommer från Göteborg eller Stockholm. Med tåg reser man till Skövde och kan bli hämtad där med bil.

  Mer information: Kontakta Ulf via mejl ulf.sandstroem@gmail.com eller på telefon 073-642 22 12.

  Anmälan sker till Ulf Sandström via telefon eller e-post.