Kalendarium

2016

Kommande | Genomförda evenemang: 2020 2019 2018 2017 2016 2015
 • fre
  03
  jun
  2016
  sön
  05
  jun
  2016

  Livet din spegel – medvetenhetsutveckling och självkännedom genom drömmar

  Enligt författaren Martinus och hans verk "Livets bok" så talar Livet och Gud ständigt till oss. En väg att kunna få tag på våra "blinda fläckar" och öka vår självkännedom är genom drömtolkning och drömarbete. På denna kurs varvar vi drömtolkning, med drömteori och aktivt drömarbete. Vi använder oss av tekniker som t ex återinträde i drömmen, kommunikation med drömfigurerna/symbolerna, vi skriver om/ändrar drömmen om vi önskar ett annat slut på drömmen, förstärker positiva drömbilder, och målar drömmen. Jag använder också trumman för att vi via den kan resa in i / tillbaks till drömmen för att hämta mer information. Begreppet "dagsdröm" - att se ditt liv som en speglande dröm - kommer också att tas upp.

  Varmt välkomna!

  Tid: 3-5 juni  Start fredag kväll kl 18.00 till söndag kl 17.00

  Plats. Kosmosgården, Martinus center, Varnhem

  Pris: 2500:-,  inkl logi fredag, lördag och 3 mål mat per dag, (vegetariskt)

  Anmälan: info@agnetaoreheim.se eller 031-96 90 30 www.agnetaoreheim.se

 • sön
  03
  jul
  2016
  lör
  09
  jul
  2016

  Den intellektualiserade kristendomen

  Martinus sista bok handlade om hans verk, Tredje testamentets koppling till kristendomens mission. Under denna kursvecka går vi igenom hur Livets bok och Martinus eviga världsbild förnyar kristendomens läror och vetenskaplig gör religionernas innersta kärna. Martinus verk beskriver en religiös utveckling från tro till vetande, från ett omedvetet till ett medvetet gudsförhållande

  Läs mer och anmäl dig på martinuscentervarnhem.se

 • sön
  10
  jul
  2016
  lör
  16
  jul
  2016

  Människan och världssituationen

  Vi lever i en tid av stora omvälvningar och förändringar, både på det samhälleliga och det personliga planet. Med hjälp av Martinus kosmiska analyser får vi en logisk förklaring till de krafter som ligger bakom dessa omvälvningar. Under denna vecka kommer vi att utforska och diskutera aktuella skeenden i vår samtid utifrån Martinus världsbild. Vi får en förståelse för att vår egen personliga utveckling - trots olika svårigheter - går mot en allt större humanitet och kärleksförmåga till allt levande.

  Läs mer och anmäl dig på martinuscentervarnhem.se

 • sön
  17
  jul
  2016
  lör
  23
  jul
  2016

  Vedic Art

  Vedic art: kurs med Warja Ensjö

  Vedic Art som måleri är ett tyst språk som samtidigt utgör en vandring inåt. Det bygger på 17 principer som leder dig in till din inre natur där du skapar och uttrycker dig samtidigt som du övar.

  Måleriet går bortom språket och intellektet och är ett oändlighetens uttryck.

  Under kursen varvas målning med stilla filosofiska stunder där du steg för steg får en genomgång av de principer som ligger till grund för Vedic Art. Målningen utgör en egen resa, som kan ske under tystnad och kontemplation. Det ges också utrymme för att dela med sig av sina upplevelser av målningen, om man vill.

  Jag har själv målat sedan 2011 då jag upptäckte Vedic Art på Öland där jag har gått målarkurser och lärarkursen. Där blev det tydligt för mig att alla kan måla. Och att målningen också utgör ett sant demokratiskt uttryck.

  Kursavgift: 1800 kronor
  Boende: 900 kronor
  Boende för delägare som redan betalat för 4 nätter: 300 kronor

  Mat: 600 kronor och då ingår  alla frukostar, luncher och middagar samt frukt och fikapauser. Allt vegetariskt.

  Ankomst sker under söndagen den 17/7. Klockan 17:00 serveras soppa och bröd och följs av en presentation av Vedic Art och oss själva. Kursen avslutas lördag 23/7 efter frukost. Ta med  målarmaterial. För mer information se även hemsida awarja.se och facebook awarja målande samtal.

  Välkommen med er anmälan till Warja Ensjö på mail warja.ensjo@live.se eller telefon  0730-55 48 94 senast den 1 juni 2016.

 • sön
  24
  jul
  2016
  sön
  31
  jul
  2016

  Att informera om Tredje testamentet

  Veckans kurs vänder sig till dig som vill delta i informationsarbetet kring Martinus verk Tredje Testamentet. Vi kommer under kursveckan att gå igenom informationsmaterial i form av broschyrer, kataloger, mindre pamfletter och hemsidor, och diskutera skillnaden mellan undervisning och information. Under veckan ges tillfälle för kursdeltagare att öva och göra en egen informativ presentation av Martinus verk, samt ägna sig åt mediaträning.

  Arrangör: Stiftelsen Tredje Testamentet. Claus Möller, Rolf Elving och vänner.

  Praktisk Information
  All mat ingår i priset och är vegetarisk/vegansk.

  Kursavgifter, för boende
  Enkelrum i Kosmosgården 3300 kr
  Dubbelrum i Kosmosgården 2800 kr
  Camping 1900 kr
  Eget boende 1700 kr

  Samtliga priser gäller per person.
  Sängkläder och handduk tar du med dig själv.
  Inga ytterligare kostnader tillkommer, all mat (frukost, lunch, middag, kvällsfika) är inkluderad. Om du kommer med tåg eller buss till Skövde kan vi ordna hämtning med bil, för detta tar vi 60 kr.

  Anmälan till Claus Möller på claus_miller@hotmail.com och på telefon: + 46 701710049

 • fre
  12
  aug
  2016
  sön
  14
  aug
  2016

  Visioner om ett nytt ekonomiskt system – tidfaktorekonomi

  Välkomna till en kurs i framtidens ekonomi. Sett över ett längre perspektiv har samhället blivit allt mer humant och rättvist. Det är dock en lång bit kvar till ett samhälle där lika villkor gäller för alla och där allas inneboende värde som människor tas tillvara. Våra livsvillkor i dag är i stor utsträckning av ekonomisk art. Pengar har blivit livets alfa och omega. Hur är dessa pengar fördelade och vilka konsekvenser får denna fördelning för gemene man? Å ena sidan finns det oerhört rika människor, och å andra sidan bottenlöst fattiga människor. De rika lever på de fattigas arbete, och jordens resurser töms och förstöringen av miljön tilltar.

  Denna kurs tar sikte på hur vi kan omvandla dagens ekonomiska system till en human och rättvis ekonomi som garanterar allas lika rättigheter och lika ekonomiska förutsättningar. Dagens situation bygger på en ekonomi som saknar en fast värdebas. De beslut som idag fattas i den ekonomiska politiken är därför godtyckliga och leder till att vissa människor kan leva högt på andras arbete. I dag saknas dessutom en rättsgrund som gör de mänskliga rättigheterna mer till vackra ord än verklighet. Fortfarande utnyttjas människor ekonomiskt och socialt för att ett fåtal människor ska kunna leva i överflöd.

  Den så kallade tidfaktorekonomin är ett ekonomiskt system som ger alla människor samma möjligheter att upprätthålla sina liv med eget arbete. Den inkluderar en rättsgrund som gararanterar allas lika rättigheter och ekonomiska villkor.

  Denna kurs introducerar tidfaktorekonomi som innehåller alla centrala delar som behövs för att ett framtida, humant samhälle ska vara verkligt hållbart. Ett hållbart ekonomiskt system kan inte bara bli att reformera det nuvarande systemet, utan kräver ett helt nytt system som har andra utgångspunkter än det nuvarande.

  Utvecklingen står inte stilla utan går ständigt vidare som en konsekvens av våra samlade erfarenheter. Med dessa erfarenheter har vi nu kommit så långt att det finns en mottaglighet att börja lägga grunden till ett verkligt humant samhälle. Ett samhälle där den enskilda människans behov och välbefinnande är de styrande värdena.

  Om kursen
  Kursen riktar sig till alla som är intresserade av ekonomi eller samhällsfrågor och som vill orientera sig i hur ett rättvist och rättssäkert ekonomiskt system skulle kunna fungera och hur det kombinerat med ett nytt rättstänkande skulle kunna införas i dagens samhälle. I kursen presenteras grunddragen i det nuvarande ekonomiska systemet med dess brister och konsekvenser. Utifrån detta introduceras steg för steg en ny ekonomisk modell och rättsgrund, som vi också samtalar kring gemensamt. Kursen kommer att bestå av föredragningar, samtal och gruppdiskussioner.

  Praktisk information
  Ankomst till Kosmosgården sker under fredag eftermiddag. Klockan 18:00 serveras soppa, kursen startar 19:00. Kursen pågår till söndag 13:00 och därefter serveras lunch. Vi är tacksamma om varje kursdeltagare städar sitt eget rum efter kursen. Vi hjälps åt med gemensamma utrymmen.

  Boende
  På Kosmosgården finns ett antal dubbelrum och några enkelrum. Toaletter och duschar finns i en byggnad i direkt anslutning till huvudbyggnaden. Därutöver finns möjlighet att tälta. Priserna nedan gäller per person. Alla måltider samt fika ingår i priset. Maten är vegetarisk/vegansk. Vi hjälps åt med disken. Sängkläder och handduk tar du med själv.

  Kursavgifter
  Boende i enkelrum 1 050 kr och dubbelrum 950 kr per person. Camping 800 kr, eget boende 750 kr.

  Kursledare
  Ulf Sandström

  Mer information
  Kontakta Ulf via mejl ulf.sandstroem@ gmail.com eller på telefon 073-642 22 12.

  Anmälan
  Anmälan sker till Ulf Sandström via telefon eller e-post. Mer information om kursens upplägg, lästips, betalning och praktiska frågor ges vid anmälan.