Kalendarium

2019

Kommande | Genomförda evenemang: 2020 2019 2018 2017 2016 2015
 • fre
  24
  maj
  2019
  sön
  26
  maj
  2019

  Livsmysteriets lösning

  I gångna tider var livet något ofattbart och obegripligt som övergick den enskilda människans förstånd. Några som vågade trotsa kyrkan utforskade livets djupare mysterier, men detta gjordes i hemliga sällskap som ingen utomstående hade insyn i, eftersom de annars riskerade att bli bestraffade. Idag är det annorlunda – människan är så framskriden i sin utveckling att det för många av oss blivit en absolut nödvändighet att förstå livets alla skeenden. Den moderna människan kan inte komma vidare i sin utveckling utan att få en insikt i och intellektuell förståelse för allt som händer omkring henne. Till dessa frågor hör hur allt hänger samman i form av öde och livsupplevelse och därmed också sådant som livets och lidandets mening.

  Under den här helgen kommer vi att fördjupa oss i Martinus symbol 32 – Livsmysteriets lösning – med dess tolv så kallade grundfacit. Detta är en omfattande symbol som illustrerar tillvarons grundläggande principer, presenterade i en tankekedja som börjar med de mest basala utgångpunkterna och som i slutändan påvisar existensen av ett alltöverstrålande levande väsen som inrymmer allt och som vi alla är en del av. Vi kommer att komplettera genomgången av denna symbol med andra symboler och göra fördjupade analyser, och på så sätt få en större förståelse för tillvarons alfa och omega som de presenteras för oss av Martinus.

  Utöver föredragningar ges stort utrymmer till samtal och reflektioner i grupp. Deltagarna kommer också kunna bestämma över innehållet beroende på behov och intresse.

  Kursarrangör och föredragshållare: Ulf Sandström

  Läs mer och anmäl dig på martinuscentervarnhem

 • sön
  30
  jun
  2019
  lör
  06
  jul
  2019

  Tankar och livskraft

  Den moderna människan har utvecklats oerhört de senaste två hundra åren när det gäller hennes tankekapacitet och intellektuella förmåga, men hennes känslor och behov har så att säga inte hängt med i denna utveckling. Hela vår livsupplevelse skapas i vårt medvetande. Vad vi tänker, hur vi mår, vad vi uppfattar som sant, vår uppfattning av moral och rätt – är alla en del av vår tankeprocess.
  Våra tankar styr våra liv. Med insikt om tankens skapande kraft kan vi bli medvetna om hur vi tänker och få förståelse för vilka tankar som leder våra liv i en gynnsam riktning. En del av våra tankar är vi inte medvetna om. Oftare än vi tror är det våra känslor som styr vårt beteende snarare än rationella överväganden. Genom att komma till insikt om våra känslor och deras orsaker kan vi medvetet börja arbeta på vår utveckling mot att bli en fullkomlig människa. Vikten av att leva i nuet och använda våra inre krafter till att göra livet ljusare och lättare både för oss själva och andra är det steg i utvecklingen som vi behöver ta för att nå vår sanna identitet.

  Kursarrangörer och föredragshållare: Eva Gusmark, Agneta Orlå, Ulf Sandström och Karin Schmidt.

  Läs mer och anmäl dig på martinuscentervarnhem

 • sön
  07
  jul
  2019
  lör
  13
  jul
  2019

  En inre och yttre värld i förändring

  Världen har fått ett tredje och sista testamente, Martinus verk Tredje Testamentet. Mänskligheten har nu tillgång till det myckna Jesus inte kunde berätta för tvåtusen år sedan. Då fanns inte förutsättningarna för att förstå detta, men idag är situationen annorlunda. Dagens moderna människa vill ha vetande, inte tro.
  Veckan inleds med bl.a. en jämförelse mellan de tidigare testamentena och det tredje. Sedan under veckan behandlas något av allt ”det nya” som man finner i Martinus kosmiska analyser, och som hjälper oss att förstå både vår egen inre förvandling och det som sker i den yttre världen omkring oss.

  Kursarrangörer och föredragshållare: Harald Berglund, Susanne Berglund, Rolf Elving, Sören Jensen, Max Käck, Anne Pullar och Micael Söderberg.

  Läs mer och anmäl dig på martinuscentervarnhem

 • sön
  14
  jul
  2019
  lör
  20
  jul
  2019

  Att återupptäcka livets gudomlighet

  Gud är död!” sade Nietzsche, och därefter följde den radikala materialismens epok. Något Martinus med hänvisning till de bibliska profetiorna benämner som “domedagsepoken”. En tid präglad av stora lidanden, omvälvningar, naturkatastrofer och världskrig. Apokalyps betyder uppenbarelse, och parallellt med mörkrets kulmination, ska även förutsägelsen om Kristi återkomst uppfyllas. En uppenbarelse av den sanna kristendomen och eviga sanningen, vilken ska sätta stopp för mörkrets epok och upprätta en ny human världsordning på planeten. Människorna ska därigenom komma till att återupptäcka livets Gudomlighet! Vad detta innebär i praktiken önskar vi utforska tillsammans denna kursvecka, genom både studier, kreativt skapande, magiföreställning och levande musik.

  Kursledarna som hjälps åt under veckan och ansvarar för respektive tema är: Daniel Lundberg, Hokan Lundberg, Sören Jensen, Claus Möller och Andreas Westin

  Andra medverkande: Lina Algehov, Rolf Elving, Nina Hedlund, Riku Koponen, Stefan Mattsson och Daniel Waern.

  Läs mer och anmäl dig på martinuscentervarnhem